ASZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

érvényes: 2023.10.20-tól

Szolgáltató: Tamás Tanya Kft.
Székhely: 2713 Csemő, Szélmalom dűlő 2.
Elérhetőség: tamastanya@gmail.com
Kapcsolattartó: Kovács Tamás
Cégjegyzékszám: Cg-13 09 111215
A jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató által a www.tamastanya.hu weboldalon, illetve egyéb fenti kapcsolattartási módokon keresztül nyújtott szolgáltatásokra.
Vevő: Bármely természetes vagy jogi személy, aki hozzá kíván jutni a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokhoz.

1. Általános megállapítások
A megrendelő a Szolgáltató felé a fenti módok valamelyikén leadott megrendelésében a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe kívánja venni. Az érdeklődést követően a Szolgáltató által kínált szerződéses feltételek elfogadásával a felek között a szerződés létrejön.
A felek között létrejött vállalkozási szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. A weboldal megrendelést külön nem generál, azon keresztül csak érdeklődést lehet leadni, a felek közötti szerződés a kapcsolatfelvételt követően egyedi megállapodás függvénye.

2. Megrendelés/foglalás menete
A weboldalon töltse ki a „Kérjen tőlünk árajánlatot” elnevezésű boksz minden sorát. Ezt követően nyomja meg a küldés gombot.
Amennyiben más módon érdeklődik szolgáltatások iránt, kérjük, a fenti pontok valamelyikén keresztül vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel az űrlapon szereplő adatok hiánytalan megadásával lehetséges.
Szabályzatok elfogadása: Mind az adatkezelési szabályzat (GDPR), mind az Általános szerződései feltételek (ÁFSZ) megismerése és elfogadása kötelező ahhoz, hogy a megrendelése érvényes legyen.

3. A Szerződés létrejötte
Az érdeklődést követően az érdeklődő által megjelölt időpontban a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a megrendelővel. Amennyiben időpontot nem jelölt meg, akkor a kapcsolatfelvétel 24 órán belül történik az érdeklődés elküldését követően.
A vállalkozási szerződés a Szolgáltató által az érdeklődésre írott árajánlat elfogadásával jön létre. Az elfogadást és a szerződést írásba kell foglalni. A szerződés egy példányát Szolgáltató a megrendelő részére aláírtan visszaküldi.
A szerződés megkötésekor megrendelő………………… % foglaló megfizetésére köteles, míg a fennmaradó összeget a rendezvény/szolgáltatás nyújtása előtt max …………….. nappal köteles teljesíteni. Amennyiben a megrendelő a foglalót határidőre nem teljesíti, a szerződés hatálytalan. Amennyiben a megrendelő a foglalót megfizetését követően a szolgáltatás teljesítésével összefüggő fizetési kötelezettségét a megállapodás szerinti határidőt követő 5 napon belül nem teljesíti, úgy a foglalót a Ptk szabályai szerint elveszíti.
A Szolgáltató fenntartja a jogot az árak módosítására, egyedi ár képzésére, vagy esetleges egyedi kedvezmény biztosítására.

4. Információk
Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre. A Szolgáltató a megrendelőt a szerződés lényeges feltételeiről köteles írásban tájékoztatni.
A megrendelő felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfeleljenek. A megrendelő által megadott hibás adatokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

5. Elállási jog
Az elállás a szerződést felbontja. A megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja.
A megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás összege a szolgáltatás díjat nem haladhatja meg.

6. Fizetés
A megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya.
A fizetés menete:…………………….

7. Felelősség
A Szolgáltató felelős azért, hogy az általa vállalt szolgáltatás szerződésszerű legyen, vagyis megrendelő által megadott időpontban az adott rendezvény helyszín a szerződésben vállaltak szerint rendelkezésre álljon, a vállalás szerint a szállás/étkezés biztosítva legyen.

8. Szerzői jogok
A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal teljes tartalma az 1999. évi LXXXVI. törvény (a szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése és bárminemű továbbadása nem megengedett a cég írásos hozzájárulása nélkül.

9. Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételek valamennyi módosítása attól a naptól hatályos, amikor az a Szolgáltató weboldalán közzétételre került, és a hatályba lépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.